På våra kurser arbetar vi alltid i små grupper så att alla ekipage får den tid som behövs för att uppnå bästa möjliga resultat. Alla övningar och träningsråd är ekipageanpassade. Det betyder att vi utgår ifrån den enskilda hundens förutsättningar och ägarens önskemål och målsättning. Som kursdeltagare får du kunskaper och verktyg som hjälper dig att nå träningsmålen. Du får hjälp med att upprätta en långsiktig övningsplan så att träningen sedan kan fortsätta hemma efter kursen. Efter avslutad kurs är du alltid välkommen att kontakta oss för fortsatt stöd i träningen. Hela familjen får delta vid kurstillfällena och alla raser och blandraser är välkomna!


Kurserna hålls i Nyköping och anordnas löpande - ny kurs startar allt efter som anmälningar inkommit.

Inför valpköpet

Kursen vänder sig till dig som tänker skaffa valp. Ett valpköp är en stor händelse som bör föregås av olika förberedelser. Valet av valp kan vara avgörande för hur bra ni kommer att trivas tillsammans i framtiden. Under två kurskvällar får du kunskaper som hjälpr dig att skapa de bästa förutsättningarna för hundägandet.

Ur innehållet:
*Att välja ras - rasspecifika beteenden
*Att välja uppfödare - avelsinriktning, miljöns betydelse, stöd och      support
*Att välja valp ur en kull - hur/vad kan jag titta på för att värdera      valparnas olika personlighetsdrag? Vilken valp passar mig bäst? *Utvecklingsfaser - prenatal påverkan, utveckling till 8 veckor *Första veckorna i nya hemmet - social trygghet, rumsrenhet,          skötsel m.m


Omfattning: 2 tillfällen om vardera 2,5 tim.


Valp/unghundskurs

Det är bra att redan tidigt börja forma och utveckla valpens beteenden, att bygga upp en kommunikation med ömsesidigt förtroende och att lägga grunderna för goda vardagsvanor. Alla valpar är unika och kursens innehåll och övningar och övningar anpassas till just din valps individuella förutsättningar och din målsättning inför framtiden. Teori varvas med praktik.

Ur innehållet:
*Valpens beteenden
*Individens utveckling
*Kontakt och kommunikation
*Social träning
*Inkallning i olika former
*Gå fint i koppel
*Goda vardagsvanor
*Valplydnad på lekfullt sätt
*Skötsel och omvårdnad


Omfattning: 6 träffar om vardera 2 tim

Vardagslydnad steg 1

Kursen innehåller övningar som du har nytta av i det vardagliga umgänget. Vi provar också på några olika aktivitetsövningar som du och din hund kan ha glädje av i vardagen. Teori varvas med praktik.

Ur innehållet:
*Att förstå varandra i kommunikationen
*Samarbete och relation
*Gå fint i koppel
*Hundmöten
*Inkallning 
*Passivitetsträning
*Skötsel


Omfattning: 5 träffar om vardera 2 tim


Vardagslydnad fortsättning

Kursen vänder sig till dig som tidigare gått Valpkurs eller Vardagslydnad steg 1. Vi tränar vidare på vardagslydnaden i olika situationer och fördjupar kunskaperna om inlärning, belönings-eknik, samarbete och relation. Praktiska övningar varvas med teori och diskussioner. Kursinnehållet planeras utifrån deltagarnas förkunskaper och behov.


Omfattning: 5 träffar om vardera 2 tim.


Fördjupad relation

För att få en bra samvaro i vardagen krävs en bra relation mellan hund och ägare. En kommunikation där hund och ägare förstår varandra underlättar också all inlärning, vare sig det gäller vardagslydnad eller träning av avancerade färdigheter. Många av de "problembeteenden" som en del hundar utvecklar grundar sig på brister i relation och kommunikation.


Ur innehållet:

*Vad menas med en god relation?
*Hur skapar jag en relation byggd på ömsesidigt förtroende och
  respekt?
* Kommunikationens och språkutvecklingens betydelse.


Omfattning: 5 träffar om vardera 1,5 tim.


Hundmöten

Många hundägare kan uppleva problem med den egna hundens uppträdande vid möten med andra hundar vid rastning och promenader.


Ur innehållet:

*I vilken omfattning ska min hund få träffa och umgås med andra
  hundar?
*Vilka individer bör den umgås med?
*Vi övar på olika sätt att hantera den egna hunden i samband med
  hundmöten under promenader.


Omfattning: 5 träffar om vardera 1,5 tim.


Träningspromenader på dagtid

Förena nytta med nöje - träna vardagslydnad tillsammans med andra hundägare under en trivsam promenad. Kursen/träningen är lämplig för både nybörjare och mer erfarna. Under själva promenaden tränar vi till exempel att gå fint i koppel, möten med andra människor och hundar m.m. Längs vägen gör vi några stopp och genomför olika övningar - inkallningar, passivitetsträning, nosövningar, små lydnadsövningar och mycket annat. Promenaderna sker både i skogen och i stadsmiljö. I samband med att vi tar rast och dricker vårt medhavda kaffe diskuterar vi kring träningen.


Omfattning: 5 träffar om vardera 1,5 tim.


Nose Work

Nose Work passar alla hundar oavsett ras/raser och storlek. Nose Work ett utmärkt sätt att aktivera hunden mentalt och träningen kräver varken mycket tid eller stora utrymmen. Träningen kan ske året om och passar bra både utomhus och inomhus hemma. Dessutom är det roligt för både ägare och hund. Kurserna anordnas i två steg och innehåller sökövningar där hunden tränas att känna igen och markera tre olika dofter - eukalyptus, lagerblad och lavendel och omfattar behållarsök, rumssök, utomhussök och fordonssök. I steg 1/nybörjarkursen krävs inga förkunskaper


Omfattning:

Nybörjarkurs - 5 träffar om vardera 2 tim. 

Fortsättningskurs - 5 träffar om vardera 2 tim. 


Prova-på-dagar med nosaktiviteter

Alla hundar, oavsett ras och storlek, mår bra av att få använda luktsinnet i roliga och stimulerande nosövningar. Vad gillar din hund bäst? Personspår, Viltspår, Personsök eller Föremålssök? Här får du möjlighet att prova.


Omfattning: 3 träffar om vardera 3 tim


Rallylydnad

Rallylydnad är en utmärkt aktivitet för famijehunden där samarbete, glädje och kontakt står i fokus. I rallylydnad ska hunden och föraren tillsammans följa en bana med skyltar som visar hur olika moment ska utföras. På skyltarna kan det till exempel framgå att ekipaget ska "svänga vänster 360 grader", "stanna och sätta hunden" osv. Det allra viktigaste är att ekipaget har roligt tillsammans. Det är fritt fram för föraren att uppmuntra hunden med rösten under rallylydnaden.


Omfattning: 5 träffar om vardera 2 tim


Tävlingslydnad

Är du intresserad av att prova tävla med din hund så är denna kurs en lämplig start. Vi börjar från början och ägnar oss åt inlärning och träning av de moment som ingår i "Startklass". Några av momenten, Följsamhet, Inkallning, Hopp över hinder, Apportering.


Omfattning:10 träffar om vardera 1,5 tim


Tips för träningsgrupper

I redan etablerade träningsgrupper är det värdefullt att ibland hämta inspiration, tips och idéer "utifrån" för att komma vidare i träningen. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter när det gäller träning av sök- och spårhunden samt lydnadsmoment i bruks- och lydnadsprov.

Kontakta oss gärna för förslag på upplägg och pris.

Privatlektioner

För dig som vill ha enskild träningshjälp - till exempel hjälp med att förändra något vardagsproblem hos din hund eller hjälp med träningen av tävlingslydnadsmoment - erbjuder vi privatlektioner.

Kontakta oss gärna för förslag på upplägg och pris.

Välkommen att höra av dig med en intresseanmälan eller eget önskemål om kursinnehåll!

 


  Våra kurser